Selskapsrett

 

De aller fleste transaksjoner har skattemessige konsekvenser. Derfor sørger vi for å vurdere dette når vi gir råd.

Vi bistår små og store bedrifter i hele landet. Vi har også partnere i utlandet slik at vi kan gi grenseoverskridende rådgivning.

 

Ta kontakt dersom du har spørsmål om:

 • Hva kan styret selv beslutte og hva må løftes opp til generalforsamling?
 • Hvilken selskapsform bør jeg velge for min bedrift?
 • Samarbeidet mellom aksjonærene har låst seg, hva gjør vi nå?

 

Selskapsretten regulerer livsløpet til et selskap fra stiftelse til avvikling. Det stilles blant annet krav til forsvarlig egenkapital og protokollering av beslutninger.

Vi bistår med følgende:

 • Rådgivning ved etablering av virksomhet
 • Aksjonæravtaler/selskapsavtaler
 • Transaksjonsrådgivning, herunder selskapsgjennomgang (due diligence) og verdivurdering
 • Aksjekjøpsavtaler og avtaler for kjøp/salg av virksomheter
 • Næringsmegling
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Fisjon og fusjon
 • Omdannelse fra deltakerlinget selskap eller ENK til aksjeselskap
 • Avvikling, likvidering og sletting
 • Alle typer selskapsrettslige problemstillinger

Vi tar også på oss styreverv.