Skatt og avgift

 

Ved generasjonsskifte, arv og transaksjoner er det lurt og planlegge på forhånd, slik at en kan gjøre tilpasninger. Vi bistår med planlegging, men også med utfylling/kvalitetssikring av skjemaer til skattemyndighetene.

Lillehammeradvokatene gir råd innen skatt og avgift og bistår ved bokettersyn og klagesaker.

Her er noen eksempler på hvilke tjenester vi yter:

  • Skatterådgivning nasjonalt og internasjonalt
  • Selskapsgjennomgang (due dilligence)
  • Bistand med klage på skattevedtak
  • Bistand ved bokettersyn
  • Utfylling og kvalitetssikring av skattemeldinger og andre skjemaer

Ta kontakt for en gjennomgang og vurdering av dine juridiske behov.